• Tot 7 dagen voor de aankomst kan de klant wijzigingen aanbrengen (datum, aantal personen, verlenging, enz.). Vanaf de 6de dag kunnen hiervoor alle kosten aangerekend worden die hierdoor veroorzaakt worden.
  • Tot 6 dagen voor aankomst kan de klant zijn boeking annuleren. Bij annulering door de klant vanaf de 6de dag voor de aankomst worden volgende bedragen in rekening gebracht:
    • 50% van de totale geboekte verblijfs- of arrangementsprijs van de 6de tot de 2de dag voor de aankomst;
    • 100% vanaf de 2de dag voor de aankomst.
  • Alle nota’s of facturen worden voldaan bij aankomst of ten laatste op de dag van vertrek van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen. Op de vervaldag der niet betaalde nota’s of facturen zullen deze van ambstwege, zonder voorafgaandelijk bericht 15% per jaar opbrengen met een minimum van € 50,00. Bij geschillen zijn enkel Rechtbanken van Brugge bevoegd.
  • Jongeren <18 jaar zijn niet toegelaten in hotel Atlanta en de vakantie-appartementen zonder een ouder/voogd tijdens het hele verblijf.